. .
ياس
صفحه نخست   ::   .... آرشيو  ::   تماس با من   
 
خوف از خدا - جناب احریّت - حضرت عیسی (ع) - ده چیز است که علم را نابود می کند

 

لینک دوستان قالَ اللّهُ تَعالی: اِنَّما یَخشی اللّهَ مین عِبادِهِ العُلَمآءُ. (1) لینک دوستان

 • جناب احریّت در قرآن عزیز، فرموده است که: نمی ترشند خدا را، مگر صاحبان علم، و صاحبان علم نمی ترسند مگر به واسطه علم، حصر اوّل، مستفاد است از کلمه (اِنَّما) و حصر ثانی از ترتّب حکم بر وصف؛ چنانکه در علم عر بیّت ثابت شده است.
 • حضرت عیسی (ع)، می فرماید که: شقی ترین مردمان کسی است که مشهور باشد در میان مردم به علم، و مجهول باشد به عمل. یعنی: با وجود علم، عمل به علم خود نکند.

وافَةُ اَلعُلَمآءِ عَشرَةُ اَشیآءَ؛ اَلطَّمَعُ، وَالبُخلُ، وَالرّیآءُ، وَالعَصَبِیَّةُ، وَحُبُّ المَدحِ، وَالخوضُ فیما لَم یَصِلوُا اِلَی حقیقَتِهِ، والتککلُّفُ فی تَزیینِ الکَلامِ بِزَوآئِدِ الاَلفاظِ، وَقِلَّةُ الحَیآءِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالاِفتِخارُ، وَتَرکُ العَمَلِ بِما عَلِموُا.

 • می فرماید که: ده چیز است که علم را نابود می کند: لینک دوستان
  اوّل ـ طمع؛ چرا که طمع بالخاصیّة مورث ذلّت و خواری است و با عزّت علم جمع نمی شود.
  دوم ـ بُخل؛ چرا که علم نتیجه علوّ همّت است و علوّ همّت منافی بخل است که صفت خسیس است. خواه بخل در علم و خواه بخل د رمال.
  سوم ـ ریا؛ مثل آنکه تعلیم و تعلّم از روی ریا باشد، نه از برای خدا؛ مثا اعتبار دنیا و جلب نفع دنیوی و زیادتی بر اقران و امثال منظور باشد.
  چهارم ـ عصبیّت؛ یعنی: تعلیم از روی انصاف و معدلت باشد، نه از روی عناد و لجاج. و به حکم: اَلحَقُّ اَحَقُّ اَن یُتَّبَعُ؛ تابع حقّ باشد از هر که باشد و هر کجا که باشد و هر چه باشد.
  پنجم ـ حبّ مدح است؛ یعنی: دوست داشتن که مردم، مدح و ثنایش گویند و د رمجالس و محافل تحسینش کنند، این صفت نیز از جمله صفات خبیثه است و موجب تضییع علم است، و مانع افاضه فیوضات است بر نفس. و نیز صاحب این صفت از شایبه ای ریا خالی نیست و مهیشه مطمح نظرش، تسلّط و زیلدتی است بر اقران و امثال، و گذشت که این صفت، مخرّب دین و مزیف علم است.
  ششم ـ خوض نکردن است؛ در مسائلی که به کنه او نتوان رسید؛ مثل کنه وتجب الوجود و مجرّدات و بسایط؛ چرا که فکر د راینها، موجب تضییع اوقات است و موجب تحصیل اعتقادات باطله مهلکه.
  هفتم ـ در پی تزیین کلام بودن و در محاورات و مکالمات و تصانیف و تألیفات، به تکلّف رعایت محسّنات معنوی و لفظی نمودن؛ این نیز چون متضمّن رعونت نفس و تضییع اوقات است، مذموم است.
  هشتم ـ از حیا بیگانه بودن و با مردم رعایت ادب نکردن و جهات اعلمیّت واصلحیّت و اسنیّت را مرعی نداشتن. حاصل: بی حیایی از اخبث صفات خبیثه است از برای همه؛ خصوص از برای اهل علم، و از برای همه فظیع و شنیع است و از برای اهل علم اَفظَع و اشنع.
  نهم ـ فخر و مباهات کردن و به خود بالیدن و به مال و مثاه و جاه و جلال حسن صورت و اعتدال قامت فریضه شدن، حاصل آنکه به این قبیل امور اعتباری سریع الزّوال دل دادن؛ و به زبان حال به مضمون این بیت:
  ای زمین بر قامت رعنا نگر---------------------------زیر پا ی کیستی بالا نگر
  گویا شدن. غافل از آنکه حال امثال این امورآن است که گفته اند: به مال و جمال خود مبال؛ زیرا که آن به شبی می رود و این به تبی؛ و همچنین است امر د رسایر شؤون و اعتبارات دنیوی چنانکه گفته اند:
  به عزّت مبال و ز ذلّت منال-------------------- که این هر دو را زود باشد زوال
  دهم ـ به دانسته خود عمل نکردن و عمل را که نتیجه علم است به کار نبردن.

  ( طمع - بُخل - ریا - عصبیّت - حبّ مدح - خوض نکردن )لینک دوستان

 •  http://saman160.persianblog.ir

 • / بلوگ ٢: سر نمی زنی؟ اس ام اس و داستان کوتان


پيام هاي دوستان() ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ - سامان | سامان لينک به نوشته