القدر لیلة القدر - لیلة القدر خیر من الف شهر اعمال شبهای قدر :

بسم الله الرحمن الرحیم

 لیلة القدر خیر من الف شهر

 این همان شبی است که درتمام سال هیج شبی هم رتبه و هم شأن او نیست وانجام عمل  درآن شب از عمل درهزارماه افضل است.

  لیله القدر شبی است که درآن تقدیر  امورهرکسی رقم می خورد وسرنوشت او تاسال آینده مشخص می شود درآن شب به اذن پروردگار ملائکه وروح با دستور پروردگار عالم خدمت امام زمان مشرف می شوند ، امام زمانی که قلب و روح شب قدر است ، قرآن ناطقی که به حق زندگی تمام انسانها در دست اوست . و به اذن خداوند این ملائکه خاص ایزدمنان آنچه را که برهرکس مقدر شده است را به امام زمان (علیه السلام) عرضه می دارد.

 پس چه نیکوست دراین شب بزرگ دائماً به یاد صاحب و مقتدای خود باشیم واز او قضائی نیک را بخواهیم چه بسا قضا و عافیت سوئی که با دعای آن رحمت بزرگ الهی به عافیتی نیک و خیری مبدل گردد .

 یا مبدل السیئات با لحسنات

  با توجه به احادیث وروایات متعدد سه شب به عنوان شب قدر برای ما شیعیان مشخص شده وخود این سه شب بودن این شبها خود سری عظیم ااست وخود مقوله ای جدا .
اما آنچه مسلم است این است که باید از این سه شب به نحو مفیدی بهره جست وازآن سود مند گشت تا با توسل وانابه و درخواست از خداوند تبارک وتعالی موجب غفران گناهان گذشته گشته وهم عاقبتی نیکو برای آینده مان رقم خورد.
شبی که اگر خوب ازآن استفاده شود می تواند موجب عاقبت به خیری خویش و حتی نسلهای آینده مان شود .
این سه شب به ترتیب شبهای 19 و 21 و 23 ماه مبارک رمضان است شب 21 فضیلتش از شب 19 بیشتر وشب 23 ازنظر فضیلت بر دوشب دیگر برتری دارد .
 لیله القدرآداب ورسوم خاص خودرادارد،چه نیکو است که ما دراین شبها قلبهایمان رابا اعمالی که یادگارمعصومین( علیهم السلام) است به ساحت مقدس حضرت دوست نزدیک ترسازیم معصومینی که به تمام رمزوراز عالم هستی واقفند و پیر ومرشد راه بندگی خداوند ند.

 برای این شبها اعمال بسیارزیادی روایت شده است که می توان آنها را  دوبخش نمود:

 اول : اعمالی که انجام آنها دراین سه شب مشترکند
دوم : اعمالی که اختصاص یافته هریک از این شبهاست

 اعمال مشترک شبهای قدر :

1- غسل مقارن با غروب آفتاب که نماز شام را باآن غسل به جا بیاوریم .

2- خواندن دورکعت نماز بدین منوال که درهررکعت بعدازحمد هفت مرتبه سوره توحید را خوانده و در پایان نماز نیز 70 مرتبه استغفرالله و اتوب الیه بگوئیم. در روایاتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله ) ذکرگردیده که خواننده این نماز قبل از اینکه ازجا برخیزد حقتعالی او و پدر و مارد ش را می آمرزد .

3- قرآن سر بگیرد و قرآن را مانند چتری برسر قرار داده و پرودگارمان را به حق قرآن و 14 نور پاک و آسمانیش قسم دهیم واز او طلب غفران و بخشایش نمائیم چراکه اوارحم الراحمین است .
ونحوه آن بدین شرح است :
قرآن مجید را بگشائید ودرمقابل خود قراردهید و بگوئید :

 اَللّهُمَّ اِنِّی اَسئَلُکَ بِکِتابِکَ المُنزلِ وَما فیهِ وَ فیهِ اسمُکَ الاَکبَرُ وَاَسماوُکَ الحُسنی وَما یُخافُ وَ یُرجی اَن تَجعَلَنی مِن عُتَقائکَ مِنَ النّار .

 سپس هر حاجتی که ازخداوند متعال دارید ازاوبخواهید ازاوکه ازهمه بربندگانش مهربانترو داناتراست . و بگویید :

 اَللهُُمَّ بِحَقَّ هذَا القُرآنِ وَبِحقَّ مَن اَرسَلتَهُ به وَبَحِقَّ کُلَّ مُؤمنٍ مَدَحتَهُ فیهُ وَبِحَقَّکَ عَلیهم فَلا اَحَدَ اَعرَفُ بِحَقَّکَ مِنکَ

 پس ده مرتبه بگوید بِکَ یا اَللهُ و ده مرتبه بِمُحمَّدٍ و ده مرتبه بِعَلیّ و ده مرتبه بِفاطُمة و ده مرتبه بِالحَسَن و ده مرتبه بِالحُسینِ و ده مرتبه       بعَلیِّ بنِ الحُسَینِ و ده مرتبه بِمُحمَِدِ بنِ عَلیٍّ وده مرتبه بِجَعفرَبنِ مُحمَدٍ و ده مرتبه بِمُوسیَ بنِ جَعفَرٍ و ده مرتبه بِعَلیّ بنِ مُوسی و ده مرتبهبمُحمَّد بنِ عَلِیّ و ده مرتبه بِعَلیّ بنِ مُحَمدّ و ده مرتبه بالحَسنَ بنِ عَلِیّ و ده مرتبه بِالحُجًّةِ پس هر حاجت که داری ازخداوند طلب نمائید.

 4- زیارت امام حسین(علیه السلام) که با توجه به روایات آمده است :
چون شب قدر میشود منادی ازآسمان هفتم ندا می کند که حق تعالی آمرزید هرکه را به زیارت قبرحسین ( علیه السلام) آمده .اما کسانی که نمی توانند به زیارت قبرسید الشهداء بروند می توانند ازراه دورزیارت حضرت را قرائت نمایند که انشاءالله درزمره زائران حضرتش قرار گیرند.

 5- احیاء و زنده داری این شب به یاد خدا که روایت درمورد فضیلت بیدارمانده واحیاء این شب به دعا واستغفار بسیار است ازجمله اینکه روایت شده : هرکه احیاء کند شب قدر راگناهان او آمرزیده می شود هرچند به عدد ستارگان آسمان وسنگینی کوهها و کف دریاها باشد .

 6- خواندن صدرکعت نماز که فضیلت بسیار داشته و بهتر است که در هررکعت بعدازحمد 10 مرتبه سوره توحید را بخوانیم .

 7- خواندن این دعا :
اَللّهُمَّ اِنَّی اَمَسَیتُ لَکَ عَبدًا داخِرًا لا اَمِلکُ لِنفسی نَفعاً وَلا ضَرَّا ولااَصِرفُ عَنها سُوءًا اَشهَدُا بِذلِکَ عَلی نَفسی وَاَعترَفُ لَکَ بِضعفِ قَُوَّتی وقِلَّةِ حیلَتی فَصَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالَ مُحَمَّدٍ وَاَنِجزلی ما وَعَدتَنی وَجَمیعَ المُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ مِنَ المَغفِرَةِ فی هذِهِ اللَّیلَةِ وَاَتمِم عَلیَّ ما اتَیتَنی فَاِنَّی عَبدُکَ المِسکینُ المُستَکینُ الضَّعیفُ الفَقَیرُ المَهینُ اَللّهُمَّ لاتَجعَلنی ناسِیاً لِذِکرکَ فیما اَولَیتَنی وَلا لِاِحسانکَ فیما اَعطَیتَنی وَلا ایسًا مِن اِجابَتِکَ وَان اَبطَاَت عَنّی فی سَرَّاءَ اَو ضَرَّاءَ اَوشِدَّةٍ اَورَخاءٍ اَو عافُیَةٍ اَوبَلاءٍ اَو بُؤسٍ اَو نَعماءَ اِنَّکَ سَمیُع الدَّعاءِ
که این دعای جاودانه یادگار سید الساجدین ( علیه السلام) است که کفعمی ازآن امام یگانه روایت نموده است .

 8- دعا وطلب آمرزش ازخداوند وطلب مسائل دنیائی واخروی. روایت شده است خدمت حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) عرض شد که اگرمن درک کردم شب قدر را چه ازخداوند خود بخواهم فرمودند: عافیت

 9- دعا برای پدر ومادر، خویشاوندان وبرادران مؤمن زنده و طلب استغفار ورحمت برای مردگان

 10- خواند ن دعای جوشن کبیردرهرسه شب که فضیلت بسیار دارد .

 اعمال مخصوص شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

 این شب که یکی از لیالی قدر است شب ضربت خوردن مولی الموحدین حضرت علی ( علیه السلام) است که ندای

 فزت ورب الکعبه
« قسم به خدای کعبه رستگار شدم »

او هنوز به گوش می رسد . دراین شب که شیعیان عزادار امام اول خود هستند اولین مظلوم عالم ، شهید محراب را واسطه قرار داده وبا این اعمال به راز ونیاز می پردازند .

 1- گفتن « استغفرالله ربی واتوب الیه » صد مرتبه

 2- گفتن « اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین » صد مرتبه

 3- خواندن دعای 

 یاَ ذَا الَّذی کانَ قَبل کُلَّ شَیءٌ ثُمَّ خَلَقَ کّلَّ شَیءٍ ثُمَّ یَبقی و یَفنی کُلَّ شَیءٍ یا ذَاالذَّی لَیسَ کَمَثلِهِ شَیءٍ وَیا ذاالذَّی لَیسَ فِی السُّمواتِ العلی وَلا فِی الاَرضین السّفلی وَلا فَوقَهُنَّ وَلا تَحتَهُنَّ وَلا بَینَهُنَّ اِله یُعبدُ غَیرهُ لَکَ الحَمدُ حَمدًا لا یَقوی عَلی اِحصائِهِ اِلاَّ اَنتَ فَصَلّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحُمَّد صَلوةً لا یًقوی عَلی اِحصائها اِلاَّ اًنتَ .

4- خواندن این دعا

اَللّهُمَّ اجعَلَ فیما تَقضی وَتُقَدَّرُ مِنَ الاَمرِ المَحتُوم وَفیما تَفرُقُ مّنَ الَامِر الحَکیم فی لَیلَةِ القَدرِوَفی القضاءِ الَّذی لایُرَدَّ وَلا یُبَدَّلُ اَن تَکتُبَنی مِن حُجَّاجِ بَیتِکَ الحَرام المَبرُورِ حَجَّهُمُ المَشکُورِ سَعیُهُم المَغفورِ ذُنُوبُهُم المُکَفَّرَ عَنهُمَ سَیَّئاتُهُم واجعَلَ فیما تَقضی وَ تُقَدَّرُ اَن تُطیلَ عُمریَ و تَوسَّعَ عَلَیَّ فی رِزقی وَتفعَلَ بی کذا وکذا و بجای این کلمه حاجت خود را ذکر کند.

 اعمال مخصوص شب وبیست ویکم

: فضیلت این شب به مراتب از شب نوزدهم بیشتراست و بایداعمال مشترک شبهای قدر از غسل واحیاء ... را انجام داده و در روایات به غسل واحیاء و تلاش و کوشش درعبادت دراین شب تأکید فراوان شده است اما اعمال خاص این شب :

 1- خواند دعاهای شبهای دهه آخر ماه که از آن جمله این دعا است که شیخ کلینی درکتاب کافی ازامام صادق (علیه السلام )روایت کرده که ایشان فرموده اند :

آَعوُذُ بِجَلالِ وَجهِکَ الکرَیمِ اَن یَنقَضِیَ عَنِّی شَهرُ رَمَضانَ اَو یَطلُعَ الفَجرُ مِن لَیلَتی هذِهِ وَلَکَ قِبلی ذنب اَو تَبِعَة  تُعذِبُنی عَلیَه

 2- خواندن دعا زیرکه کفعمی درحاشیه بلد الامین آنرا ازامام صاد ق( علیه السلام) نقل کرده که:

 امام صادق ( علیه السلام )درهرشب ازدهه آخرماه مبارک رمضان بعداز نمازهای ونوافل خود آنرا می خواندند که در ثواب و فضیلت این دعامی فرمودند :

هرکه این دعا را بخواند حق تعالی کوتاهی ها وگناهانی که ازاو درایام گذشته سرزده باشد را بخشیده و اورا از معاصی آینده در بقیه ماهها درامان نگهدارد وآن دعای این است :

 اَللّهُمَّ اَدَّعَنّا حَقَّ ما مَضی مِن شَهرِ رَمَضانَ وَاغفِرلَنا تَقصیَرنا فیهِ وَتسَلَّمهُ مَقُبولاً وَلا تُؤاخِذ نا بِاِسرافِنا عَلی انَفسُنا وَاجعلنا مِنَ المَرحُومینَ وَلا تَجعَلنا مِنَ المَحرُومینَ

 3- خواندن این که ازامام صادق ( علیه السلام) نقل شده وایشان درهرشب ازدهه آخرآنرامی خوانند وآن دعااین است :

 اَللّهُمَّ اِنَّکَ قُلتَ فِی کِتابکَ المُنزلَ شَهرُ رَمَضانَ الَّذی اُنزلَ فیهِ القُرآن هُدیً لِلنَّاس وَ بَیَّناتٍ مِنَ الهُدی وَالفُرقانِ فَعَظَّمتَ حُرمَةَ شَهر رَمَضان بِما اَنزَلتَ فیهِ مِنَ القُرآنِ وَخَصَصتَهُ بِلَیلَةِ القَدرَ وَجََعَلَتَها خَیراً مِن اَلفِ شَهرٍاللَّهُمَّ وَهذِهِ اَیَّامُ شَهِر رَمَضانَ قَد انَقضَت وَلَیالِیهِ قَد تَصَرَّمَت وَ قَد صِرتُ یااِلهی مِنهُ اِلی ما اَنتَ اَعلَمُ بِهِ مِنَّی وَاَحصَی لِعَدَدِهِ مِنَ الخِلقِ اَجَمَعینَ فَاسئَلکَ بَما سَئَلَکَ بِهِ مَلائِکَتُکَ المُقَرَّبُونَ وَاَنبِیاؤکَ المُرسَلوَنَ وَعَبادُکَ الصَّالُحُونَ اَن تُصَلِی عَلی مُحَمَّدٍ وَالَ مُحَمَِّدٍ وَاَن تَفُکَ رَقَبتی مِنَ النَّار وَ تُدخِلَنی الجَنَّة بِرَحمَتِکَ وَاَن تَتَفَضَّل عَلَیَّ بِعَفُوکَ وَ کَرَمِکَ وَتَتَقَبَّلَ تَقَرُّبی وَتَستَجیبَ دُعائی وَتَمُنَّ عَلَیَّ بِالاَمنَ یَؤمَ الخُوفِ مِن کُِلَّ هَولٍ اَعددَتَهُ لَیَومَ القِیامةِ اِلهیَ وَاَعُوذُ بِوجهِکَ الکَریمِ وَ بِجَلالِکَ العَظیم اَن یَنقَضیَ اَیَّامُ شَهرُ رَمَضانَ وَلَیالَیهِ وَلَکَ قَبلیَ تَبَعةٌ اَوذَنبٌ تُؤاخِذُنی بِه اَو خَطیئَةٌ تَریدُ اَن تَقَتَصَّها مِنَّی لََم تَغَفرها لِی سَیَّدی سَیَّدی سَیَّدی اَسئلُکَ یالااِلهَ اِلاَّ اَنتَ اِذ لا اِلهَ اِلاَّ اَنتَ اِن کُنتَ رَضیتَ عَنَّی فی هذَا الشَّهر فَازدَدعَنِّی رِضًا وَاِن لَم تَکنَ رَضیتَ عَنَّی فَمنَ الاَنِ فَارضَ عَنَّی یا اَرحَمَ الرَّاحِمینَ یا اللهُ یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا مَن لَم یَلِد وَلَم یُولَد وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ

4- وبسیارگفتن این دعا :

یا مُلَینَّ الحَدیدَ لِداوُدَ عَلَیهِ السَّلامُ یا کاشِفَ الضَّر وَالکَربِ العِظامِ عَن اَیّوبَ عَلیه السَّلامَ اَی مُفَرَّجَ هَمَّ یَعقوُبَ عَلیهَ السّلامُ اَی مِنقَّسَ غَمَّ یُوسفُ عَلَیه السَّلام صََّلَ عَلیَ مَُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ کَمَا اَنتَ اَهلَهُ اَنَ تُصَّلیَ عَلَیَهِم اَجمَعِیَن وَ اَفعَل بِیَ مَا اَنتَ اَهلَهُ وَ لَاتَفعَل بِیَ مَا اَنَا اَهَلهُ .

5- خواندن دعای :

یَا مُولَجَ الَلَّیلَ فِی اَلنَّهارَ وَ مُولَجِ اَلنَّهاَر فِی اَلیَّلَل َوَمُخَرجَ الحَّیِّ مِنَ المَیِّتِ وَمِخرَج َالَمَیَّتِ مِنَ الَحَیِّ یَا رَازَقِ مِن یَشاءُ بِغَیرِ حِسَابٍ یا اَللهُ یا رَحمَنُ یَا اَللهُ یاَ رَحیمُ یَا اَللهُ یَا اَللهُ یَا اَللهُ لَکَ اَلاَسمَاءُ الحُسنیَ وَالَامَثالَ العُلیَا وَالَکبَریَاءَ وَ َالا اَلاءُ اَسئَلُکَ اَن تُصَّلیَ عَلیَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاَن تَجعَلَ اسمِی فِیَ هَذِهِ اَللیَّلةِ فِی السُّعدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهدَاءِ وَِاحسَانَی فِی عَلّیّیَن وَاَسائَتیَ مَغفَوُرةً وَاَن تَهَبَ لِیَ یَقیَناً تَبَاشِرُ بَهِ قَلبیِ وَاِیَماناً یُذهِبُ الَشَّکَ عَنَّی وَ تُرضِیَنی بِمَا قَسَمتَ لِیَ وَ آتنَا فِی الُّدنَِیا حَسَنةً وَفِی الاخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذابَ النَّارَ الحَریقِ وَارزُقنَی فِیَها ذِکِرَکَ وَشُکَرَکَ وَالرَغبَةَ اِلیَکَ وَالاَنابَةَ وَالتُوفیقَ لَمَّا وَفَّقتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ عَلَیهِ وَعَلیَهمُِ السَّلامُ

 اعمال شب بیست وسوم

 این شب که شب آخر ازلیالی قدراست بردو شب دیگر برتری دارد وهمانطورکه ذکرگردید اعمال مشترک را انجام دهیم ومانند شب بیست ویکم ادعیه وارده درشبهای آخررمضان را زمزمه نموده و این دعاها را نیزبخوانیم:

 یا َربَّ لَیلَة القَدرٍ وَجاَعَلهِاَ خَیِراً مِن اَلٍف شَهَروَرَبَّ اللَّیَلِ وَالُّنهارِ وَالجِبَالَ وَالبَحارِواَلظَُّلم وَالاَنوارِ وَ الاَرضِ وَاَلسَّماءِ یَابَاریُ یَا مُصَّور یَا حَنَّانُ یاَمَنَّانُ یَا اَللهُ یَا رَحمنُ یَا اَللهَُ یَا قَیُّومُ یَا اَللهُ یَا بَدیُع یَا اَللهُ یاَ اَللهُ یَااَللهُ لَکَ اَلاَسَماءُ الحُسنَیَ وَاَلامَثَالُ العُلیَّا وَاَلکَبرِیاءُ وَاَلاَلاَءُ اَسئُلکَ اَن تُصَّلیَ عََلَی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمُّدٍ وَاَن تَجعَلَ اَسمیَ فِی هذِهِ اَِللَّیَلةِ فِی السُّعَداءِ وَرِوحَی مَعَ الشُهدِاَءِ وَاَحسانِی فِی عَلیَّیَّن وَاسَائتی مَغفُورَةٍ وَاَن تَهَبَ لی یَقَینٍا تبُاشِر بِهِ قَلِبِی وَ اِیمَاناً یَذَهَبُ الشَّکَ عَنَّی وَتُرضَیِنی بِمَا قَسَمتَ لِیَ وَآتِنَا فِِی الدُّنِیَا حَسَنة وَفِی الاَخِرَة حَسنة وَقِنَا عَذابَ النَّارَ الحَریَِق وَارُزقَنیِ فِیَها ذَکرَکَ وَشُکَرکَ وَالرَّغَبَةَ ِالیَکَ وَالاَنَابةً وَالتُوفِیَق لَمَّا وَفَقَتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَیِهُم الُّسلامُ .

 2- دعای فرج :

  الهم کل لولیک اَلحُجَّةً بنِ الحَسَنَ صَلوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آَبَائِهِ فِی هِذِه السَّاعَةَ وَفِی کُلَِّ سَاعَةٍ وَلیَّاً وَحَافَظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلیلاً وَعَیناً حَتَّی تُسَکنَهُ اَرضَکَ طَوعًا وَتُمَتعَهُ فِیَها طَویَلاً

وهمچنین میخوانیم :

 یَا مُدَّبَر اُلامُوُر یَا بَاعِثَ مِن فِی القُبُور یَا مُجرَیَ البُحوُر یاَ مُلیَنَّ الحَدیَد لِداوُدَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاَفَعل بِیَ کَذاَ کَذَا

 وبجای این کلمه حاجات خود را طلب می نمائی که شرائط خواندن این دعا وحالت آن بدین منوال است که درهنگام گفتن یا مُدَبَّرالامُور دستهای خود را به سوی آسمان بلند نمائید واین دعا را بخوانید .

درپایان با آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما عزیزان دراین ماه مبارک ازهمه شما بزرگواران ملتمسانه می خواهیم که ما را از دعای خیرتان دراین لیالی وایام بی نصیب نگذارید.

 

/ 4 نظر / 345 بازدید
2چار

عشق مانند یك ساعت شنی است از یك طرف كه قلب را پر می كند از طرف دیگر مغز را خالی می كند.

نگار

سلام... من آپم بیای خوشحال می شم[گل]