حسادت چشم و هم چشمی حسادت هلاک شدنی که هرگز نجات ندارد.

قابل توجه حسودان عزیز:

وَ بالحِسِد وِقِعِ ابن فی حسرِ الاَبَدِ، وَهَلَکَ بِذلِکَ مَهلَکاً لا یَنجوُ مِنهُ ابَداً.
  • و به سبب حسد و از راه حسد، افتاد پسر آدم که قابیل باشد، در حسرت همیشگی، و هلاک شد، هلاک شدنی که هرگز نجات ندارد.
    و قصّه ایشان بر سبیل اجماع چنان بود که: بعد از قبول شدن توبه آدم و مواصلت او به حوّا، حوّا از او حامله گشت، به هر بطنی پسری یا دختری می آورد، مگر شیث که تنها متولّد شد و چون بزرگ می شد، آدم بنا بر قول مشهور، دختر یک بطن را به پسر بطن دیگر می داد، تا نسل بسیار شود. حق تعالی بر نسل آدم برکت کرد و وجهی که از دنیا نرفت، تا فرزند و فرزند زادگان، چهل هزار شدند. و مروی است که اوّلین فرزند او قابیل بود و توام اقلیمیا بو د که د رغایت حسن بود، و توام هابیل را (لبوزا) گفتندی و او را چندان جمال نبود، و چون به حدّ بلوغ رسیدند، آدم (ع) (لبوزا) را به قابیل نامزد کرد و (اقلیما) را به هابیل؛ قابیل از این حکم ابا کرده گفت: خواهر من جمیله است و با من د ررحم بوده و او به من اولی است، آدم فرمود که: حکم خدا در این وجه است و مراد د راین هیچ اختیاری نیست؛ قابیل این را مسلّم نداشت و گفت: تو هابیل را دوست تر داری، از آن جهت آنچه خوبتر است بدو می دهی. آدم گفت: اگر سخن من باور نمی کنی، هر یکی از شما قربانی کنید به آنچه می توانید؛ قربانی هر که قبول گردد (اقلیما) از آن او باشد. چنانکه خدای تعالی از این خبر داده که: اِذ قَرَّبا قُرباناً فَتُقُبُِلَ مِن اَحَدِهُما وَلَم یُتَقَّبَل مِنَ الاخَرِ. (1)
    آورده اند که هابیل گوسفند دار بوده، برّه فربه خوب که به غایت دوست می داشت بیاورد و بر سر کوهی نهاد و قصد کرد که اگر قربانی من مقبول نگردد ترک (اقلیما) کنم. و قابیل صاحب زراعت بود، دسته گندم ضعیف ِ کم دانه بیاورد ودر همان موضع بنهاد و به خود گفت: اگر این قربانی من قبول شود و اگر نشود من دست از خواهر خود باز ندارم. پس قبول شد قربانی یکی از ایشان که هابیل بود. بدین نوع که آتش سفید بی دودی ار آسمان فرود آمد و گوسفند او را بخورد و از دیگری که قابیل باشد، مقبول نشد. چه آتـش از قربانی او در گذشت و به خوردن او التفات نکرد، قابیل د رغضب شده دود حسد، دیده بصیرت او را تیره کرد و کرد آنچه کرد.  
                                

 

وَلا توبَةَ لِلحاسِدِ لاَِنَّهُ مُصِرٌّ عَلَیهِ، مَعتَقِدٌ بِهِ، مَطبوُعٌ فیهِ، یَبدوُ بِلا مُعارِضٍ لَهُ ولا سَبَبٍ، وَالطَّبعُ لا یَتَغَیَّرُ عَنِ الاصلِ واِن عوُلِجَ.
  • می فرماید که: حسد توبه ندارد و حسود، هرگز توفیق توبه نمی یابد؛ چرا که حسود، مصرّ است بر حسد و این صفت خبیثه را ملکه خود کرده است و در دل او جا کرده است و طبیعی و جبلّی او شده و علّت زوال از برای او حاصل نیست. و هر صفت این چنینی، زوال پذیر نیست؛ چه عدم شیء یا به انتقاء علّت است، یا به طریان ضدّ؛ و با فرض عدم هر دو، زوال ممکن نیست؛ و این محمول است بر اصل زوال این صفت حسد، نه بر امتناع؛ و گرنه تکلیف مالا یطاق لازم می آید. چه هر مکلّفی، مکلِف است بر ازاله هر صفات ردّیه، خواه حسد و خواه غیر حسد، و طریق ازاله اش مداومت ذکر موت است و تذکار عظمت و بزرگواری خدای تعالی و ملاحظه نمودن تقسیمات ازلیّه و تقدیرات الهیّه، چنانکه مذکور شد. بباید دانست که اصل این صفت خبیثه، از دنا ئت همّت و خساست طبیعت که نتایج جهلند، در وجود می آید و از اینجاست که اظهار این صفت بر قلّت فطنت و نقصان عقل، دلیلی است واضح؛ نبینی که حسود چنانکه گذشت، همه عمر خود را از راحت غیری در مشقّت دارد و هزار بار شربت زهر آلود غصّه و غم تجرّع می کند و هر کجا شخصی پای نشاط بر زمین نهد، او دست حسرت بر زدن می گیرد، و این صفت نیز مثل سایر صفات ذمیمه، از هر طایفه به شکلی بروز می کند و به هر نوع که ظهور می کند، نا پسند است و از طریق عقل دور است؛ بلکه خود مجادله صریح است با حقّ، و مذهبی است به غایت ناحق.

 لینک من   -<♥یاس╣_♥♥  مذهبی♥♥_♥  

    2 بلوگ   http://joke.cov.ir 

/ 12 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهناز

سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

بهناز

[نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل] [نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][چشمک][گل][نیشخند][گل][گل]

بهناز

[گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشم[گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل]ک][گل][گل][قلب][نیشخند][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل][گل][قلب][نیشخند][چشمک][گل]

الهام

سلام.چرا من اصلا شما رو یادم نمیاد؟!!؟!؟[ابرو]

saman

!*|*! ஜ۩ஜஜ۩ஜ ╘╗{به نام يزدان}╔╛ T█▓T [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] ╔╝█▓╚╗ ۞۩]|▓▓║{ایران ما}║▓▓|[۩۞ ๑,¸_}░░▒▒{_¸,๑ \{ ░\░▒/▒ }/ \}░░\/▒▒{/ \{ ░░░▒▒▒ }/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░\░▒/▒(/ \░\▒/▒/ \ V / V

saman

☻\ /☻ ▌/ ▌/ \ / \ /

saman

!*|*! ஜ۩ஜஜ۩ஜ ╘╗{به نام يزدان}╔╛ T█▓T [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] [█▓] ╔╝█▓╚╗ ۞۩]|▓▓║{ایران ما}║▓▓|[۩۞ ๑,¸_}░░▒▒{_¸,๑ \{ ░\░▒/▒ }/ \}░░\/▒▒{/ \{ ░░░▒▒▒ }/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░░░▒▒▒(/ \( ░░░▒▒▒ )/ \)░\░▒/▒(/ \░\▒/▒/ \ V / V

خدمات اينترنتي

دوست عزيز سلام، از وبلاگ محشرت ممنون، مي خوام چندتا سايت توپ بهت معرفي كنم: ** اولين و جامع ترين سايت تخصصي و تبليغاتي مخصوص مشاورين املاك و مشتريان ملكي ** تنهاترين مركزمعاملات ملكي آنلاين بدون واسطه درسطح كشورايران www.bazare-amlak.ir ** قويترين و بزرگترين سايت تبليغاتي تمامي كسبه ، اصناف ، شركتهاي خصوصي و كارخانجات درسراسرايران ** بهترین محصولات باکمترین قیمت - خدمات رايگان ثبت بنر و درج آگهي هاي ويژه عكسدار و لينكدار7ستاره www.istgah.asantabligh.com افزايش تضميني بازديدسايت شما وفروش تضميني كالاومحصولات شما با درج آگهي دراين سايت ** ارسال ایمیل به بیش از 120 هزار گروه ایمیلی و تبلیغات در بیش از 200 سایت پربازدید کشور فقط 50 هزارتومان www.asantabligh.com باكمترين مبلغ موجودي خودصاحب خانه شويد ** www.amlake-vilatak.com